Profitt uten ansvar — AP og SVs svar på OPS

Da bystyret i siste møte drøftet spørsmålet om hvorvidt Oslo bør bruke offentlig-privat samarbeid i større når det gjelder byggeprosjekter, sa Kjell Veivåg bl.a. følgende på vegne av Venstre:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Oslo skal investere for 26 milliarder i de neste fem år. Det bør kunne gi en solid profitt til entreprenører og ikke minst er hærskare med konsulenter. OPS handler om en arbeidsform, der kommunen ikke skal nøye seg med å bidra til profitt hos private bedrifter, men gjøre dem medansvarlige for risiko, kvalitet og kostnad og ikke minst for drift og vedlikehold av de prosjektene som vi bruker fellesskapets midler på.

Det vil ikke A og SV. De står beinhardt fast på prinsippet “Profitt uten ansvar”. La private få sin fortjeneste og la kommunen ta risikoen og ansvaret for forsinkelser, overskridelser og for det fremtidige vedlikeholdet. Jeg er helt overbevist om at de to partiene er fullstendig i uttakt med folk flest på dette området. Folk flest bruker privat sektor. De kjenner privat sektor og de skjønner ikke den problematikken som trekkes opp i motstand mot OPS.

Jeg husker veldig godt Ivar Johansens renteberegning da vi skulle vedta Bogstad skole i 2004. Den gangen var det 100 millioner ekstra som var skremmebildet. I dag er det 23,52 milliarder. I mellomtiden står Bogstad, Persbråten og Høybråten skoler som gode eksempler på offentlig-privat samarbeid.

De to rapportene som vi har fått på dette området, Sintef-rapporten og Reinertsen-rapporten, kan ikke brukes i noen sammenheng som argumenter mot OPS. Derimot gir rapportene et utmerket grunnlag for å kunne utvikle kommunens kompetanse som bestiller av nye samarbeidsprosjekter der vi skal kutte kostnader fordi vi blir bedre på bestilling, vi blir bedre på planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold.

Er det da slik som det blir hevdet at kommunal finansiering er bedre enn privat finansiering i byggeprosjekter, ja så bruker vi det. Vanskeligere er det ikke. For Venstre er OPS et spørsmål om hensiktsmessige arbeidsformer. Vi lar ikke ideologi et sekund styre vår holdning til byggeprosjekter. Vi tar i bruk OPS når det er relevant og vi lar kommune bygge når det gir best anvendelse av fellesskapets midler.

Dette er en vurdering vi vil gjøre i hvert enkelt prosjekt, men i mellomtiden skal vi jobbe med OPS-problematikken fordi vi skal bli en bedre bestiller og vi skal bli en bedre forvalter av fellesskapets interesser. Det er det denne saken handler om.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**