Venstre vil ha med Ap og sikre Lehmannsbrygga som offentlig rom

Endringene i Thons plan for Lehmannsbrygga innbyr ikke til offentlig bruk, sier Venstres Erik Lundeby til Amta i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Etter at et flertall av politikerne i Frogn for omtrent et år siden vedtok en bebyggelsesplan for Lehmannsbrygga, har Thon kommet tilbake med et nytt forslag der enkelte elementer i den vedtatte planen endres. Mandag vedtok utvalg for miljø, plan og byggesaker å sende ny reguleringsplan for Lehmannsbrygga på høring. Venstre, SV og KrF stemte mot, mens Arbeiderpartiet brøt ut av det tidligere flertallet.

-Høyre er fornøyd med at Thon er fornøyd, oppsummerer Lundeby til Amta 7.4.2010. Arbeiderpartiet er fornøyd med snuplass for bussen – men det har vi jo også i gjeldende plan, sier han.

Lundeby mener den nye planen er vesentlig dårligere for utvikling av sentrum sør. De to innerste byggene er rene boligbygg, og det ene av dem er trukket lenger ut på bryggekanten. Dette innbyr ikke til offentlig bruk.

Venstre har hatt tre mål for denne kremtomten i sentrum. Snuplass for buss, tilgjengelighet til sjøsiden og næring på bakkeplan. Etter partiets mening er bare det første sikret i den reviderte planen.

Lundeby oppfordrer Arbeiderpartiet til å ta en runde til i saken, men dette blir i avisen avvist av Arbeiderpartiets ordførerkandidat Rita Hirsum Lystad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**