Ny bolig på Hødnebø

Mye tyder på at det positive vedtaket om å etablere vann og kloakk til Hødnebø/Røysland i løpet av 2011 allerede bærer frukter. Tiltakshaver Ole Andreas Hødnebø har nemlig fått tillatelse til å oppføre ny bolig og garasje på gnr 24 bnr 329 på Hødnebø og det er svært gledelig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Jeg tror de som bor rundt om i Risør kommune ser at vi fokuserer mye på tiltak i distriktene, sier leder i Risør Venstre

Jeg tror de som bor rundt om i Risør kommune ser at vi fokuserer mye på tiltak i distriktene, sier leder i Risør Venstre
Foto: Jan Kløvstad

Som kjent fremmet de borgerlige partiene under budsjettbehadnlingen 9.12.2010 forslag om bevilge midler til etablering av vann/kloakk til Hdnebø i 2011, og underlig nok mot stemmene fra AP og SP.

Risør Venstre ønsker spredt bosetting og synes det er viktig at det legges tilrette for oppgradering av vegnett og ikke minst at det etableres muligheter til tilkobling av vann og kloakk via det kommunale nettet.

Nå kjenner vi ikke de eksakte kostnadene til et sikt prosjekt, men signalet er klart – det skal etableres vann og kloakk til Hødnebø/Røysland i 2011 avslutter Jan Einar Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**