Kunst, kultur — og Kunstparken

I Risør er det stor tverrpolitisk enighet om å bruke betydelige ressurser på kunst og kultur. Litt inspirert av Churchill, kanskje, som under 2. verdenskrig skal ha svart følgende på forslag om å kutte i kulturen til fordel for forsvaret: “Hvis vi kutter i kulturen, hva har vi da å kjempe for?”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Kunstparken er en viktig del av vår satsing, sier Dag Jørgen Hveem (V) i denne kommentaren.

Kunstparken er en viktig del av vår satsing, sier Dag Jørgen Hveem (V) i denne kommentaren.
Foto: Jan Einar Henriksen

Kunstparken er en viktig del av vår satsing. Det viser ad hocutvalgets innstilling, ledet av Høyres Kjell MacDonald, og bystyrets påfølgende vedtak. Det viser også retningslinjene vedtatt av formannskapet (kulturutvalget), etter forslag fra Venstres Jan Einar Henriksen. Mindretallet i formannskapet valgte ikke å anke vedtaket inn for bystyret.

Historikken i Kunstparken — kanskje med litt for stor grad av sementering over tid — har vist at det nå var behov for en liten "reform". Den tanken er mulig å ha i hodet samtidig som vi anerkjenner den store betydning bl.a. Kunstparken og Villvin mv. har hatt og forhåpentligvis vil ha for Risør fremover, langt ut over det økonomiske.

Om ikke alle kunstnerne eller politikere er enig i absolutt hele innholdet i retningslinjene, danner de i det alt vesentlige en veldig god ramme for å kunne videreutvikle Kunstparken på en god måte, der profesjonalitet fortsatt fokuseres. Samtidig legges det opp til at Kunstparken vitaliseres og "åpnes" litt mer for allmennheten. Dette lar seg kombinere.

At huseieren (formannskapet) ønsker å godkjenne nye leietakere etter innstilling fra husstyret i Kunstparken, burde ikke være noe å frykte. For mye kontroll, mener noen. Politisk engasjement, mener andre. For øvrig er retningslinjene ikke et statisk fenomen, men vil kunne evalueres og eventuelt justeres etter en periode.

Det ligger stor tillit fra politikerne i de vedtak som nå er gjort, vel vitende om at investering i kunst og kultur er viktig for oss. Tilliten lar seg kombinere med en viss kontroll med at Risør får det ut av kunst- og kultursatsingen som vi ønsker. Den kunstneriske friheten er selvsagt uansett uinnskrenket.

Dag Jørgen Hveem
Risør Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**