Journalsnoking på Sørlandet sykehus tas opp på Stortinget

Venstres leder Trine Skei Grande etterlyser om sikkerheten rundt pasientjournaler er god nok. I et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsministeren spør Grande hva statsråden vil gjøre for å hindre at urettmessige får tilgang til sensitiv informasjon på sykehus, og om statsråden vil ta initiativ til at pasienter får beskjed i etterkant dersom de har blitt utsatt for ulovlig snoking.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Les mer her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**