Prognose for Drammen: Venstre i vekst

Drammen Venstre oppnår 4,5% i DTs valgprognose. Partiet vokser dermed nest mest av alle og kan skilte med en formidabel vekst fra valgresultatet i 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I 2007 fikk Venstre 2,9% oppslutning i Drammen, dette var en vekst fra 2003 valget. En prognose på 4,5% viser dermed at vi er på rett vei, men fortsatt et stykke fra målet om en tredobling av antall Venstredelegater i Drammen bystyre.
Vi har ikke satt oss hårete mål. Oppslutningen om Venstre i Drammen har vært unaturlig lav. Denne prognosen er dermed et steg i riktig retning, men det trengs minst to steg til for å oppnå et målresultat på 5,5-6% ved høstens valg.
Dette sier leder for Drammen Venstre Ståle Sørensen.
En prognose er ikke en meningsmåling, men en analyse målt utfra nasjonale målinger, Det er derfor stor usikkerhet rundt en prognose.
Ved forrige gjennomførte meningsmåling i Drammen fikk Drammen Venstre 5,5% oppslutning.

Ståle Sørensen

Foto: Erik Hörluck Berg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**