Venstre paneldebatterer på NÆRINGSFOLKEMØTET 14.april

Lørenskog Venstre ved 1.kandidat Bjørn Ivar Gran deltar 14.april i en debatt arrangert av Lørenskog Næringsråd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Lørenskog Næringsråd

Foto: LOGO

Lørenskog Venstre er opptatt av at det gode næringsliv skapes i skjæringspunktet mellom enkeltmenneskers innsats, kunnskap, kreativitet og et offentlig virkemiddelapparat. Venstre ønsker å hjelpe frem gründere og et kunnskapsbasert næringsliv i Lørenskog. I Lørenskog har vi et misforhold mellom antall arbeidsplasser i kommunen og antall mennesker som pendler ut av kommunen. En næringsutvikling som tilpasser seg innbyggernes kompetanse
og ferdigheter,, gir god samfunnsøkonomi.

Lørenskog Venstre er opptatt av at småbedrifter ikke må druknes i byråkrati, og at de møtes i kommunen av en positiv og serviceinnstilt administrasjon.

"Næringsfolkemøtet" med debattdeltakere fra Lørenskog-politikken finner tid og sted torsdag 14.april 2011 kl.15-18 på Thon Hotel Triaden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**