Kommunen bytter bort Tjenngata 76

Risør kommune bytter Tjenngata 76 med Frydenborg barnehages eiendom i Sirisvei 14. Tjennhata 76 har lenge vært til salgs ute at det har kommet noen akseptable tilbud. Eter en henvendelse fra Frydenborg barnehage har nå formannskapet akseptert et bytte av de to eiendommene og det ligger i vedtaket fra formannskapet at verdien av de to eiendommene sidestilles.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Kommunen overtar eiendommen Sirisvei 14 i bytte med Tjenngata 76

Kommunen overtar eiendommen Sirisvei 14 i bytte med Tjenngata 76
Foto: Jan Einar Henriksen

Dermed vil kommunen få tilgag til eiendommen i Sirisvei 14, som ligger nært opp ti kommunens eiendomsmasse i og rundt Frydenborgsenteret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**