Mindre til kultur med Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet har bestemt seg for å ta 600 millioner kroner fra kultur til idrett

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


På Arbeiderpartiets landsmøte ble det bestemt å flytte over 600 millioner øremerkete midler fra kultur til idrett. Dette vil kulturen tape på, i kampen om kronene under budsjettbehandlingene. Tippemidlene har i lengre tid vært delt mellom kultur, samfunnsnyttig aktivitet og idrett. Nå endres fordelingsnøkkelen, slik at kulturens tidligere pott overføres til idrett.
Idrett er viktig, det er Venstre helt tydelig på. Likevel mener vi at både kultur og idrett skal ha det gode å få øremerkete midler fra Tippemidlene. Selv om kulturministeren lover at summen skal kompenseres over statsbudsjettet, så vet alle hvor hard den kampen blir.
Venstre er kulturpartiet. Det skal vi stå på videre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**