Sollie Bygg AS vil bygge på Østebø

Vi ønsker å etablere næringsvirksomhet på egen tomt på Østebø og ser for oss at det vil gi 10 – 15 arbeidsplasser skriver Arvid Sollie bl.a. i sin søknad om dispensasjon fra kommuneplanen. Dag Eikeland (Frp) fremmet i sist HU møte for plan, miljø og tekniske tjenester at saken ble forberedt av administrasjon og klargjort for politisk behandling før sommeren, og det sa et samlet HU seg enig i.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Sollie Bygg AS ønsker å etablere næringsvirksomhet på Østebø og plantegningen viser rundkjøring inn til Østebøneset

Sollie Bygg AS ønsker å etablere næringsvirksomhet på Østebø og plantegningen viser rundkjøring inn til Østebøneset
Foto: Jan Einar Henriksen

Dermed bør alt ligge vel tilrette for at Sollie Bygg AS kan realisere sine byggeplaner på Østebø og Sollie vil dermed aktivt medvirke til at det kommer flere arbeidsplasser til Risør. Det trenger Risør, og om det kun skal til et positivt politisk vedtak, er det virkelig snakk om en vinn vinn situasjon på Østebø.

Risør Venstre har jobbet mye for å få legge forholdene tilrette for næringsutvikling i Risør og har også jobbet tett opp mot Venstres representanter på Fylkestinget for å få til en best mulig ordning for Risør i forbindelse med senterstrukturplanen.

Jeg stiller meg uforstående til at fylkesutvalget ikke gikk for en grense på 20.000 m2 BRA for

 Fylkesrådmann og fylkespolitikere bør kjenne sin besøkelsestid mener Jan Einar Henriksen

Fylkesrådmann og fylkespolitikere bør kjenne sin besøkelsestid mener Jan Einar Henriksen
Foto: Jan Kløvstad

Østebøområdet, sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen. Når det i sakspapirene fremgår at fylkesrådmannen ikke tror det vil bli bygget så mye i uoverskuelig fremtid kan jeg heller ikke fatte at det skal være noe problem for fylkespolitikerne å gi oss den psykiske håndstrekning det ligger i å vedta at Risør kan etablere inntil 20.000 m2 BRA på Østebø, sier Henriksen.

Sentrale politikere og fylkesadministrasjon må jo ha fått med seg at Risør er en av fylkets aller største fraflyttingskommuner og at de som administrasjon og politkere har et særlig ansvar for å legge forholdene tilrette for vekst også i Risør, selv om den bare skulle være av symbolsk art.

Jeg setter nå min lit til at Risørs fylkestingspolitikere samkjører sin profil og virkelig får gjennomslag for bystyrets enstemmige vedtak når fylkestinget nå skal behandle senterstrukturplanen avslutter Jan Einar Henriksen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**