Venstre vil bygge arbeidskirke uten kirkesal nå

Kirkesal kan bygges senere, sier Venstres Liv H. Jacobsen. Det kirken først og fremst trenger, er gode arbeidsforhold med kontorer, møtelokaler og rom egnet for konfirmantundervisning og lignende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Venstre mener kirkesalen og tårnet i forgrunnen kan utsettes

Venstre mener kirkesalen og tårnet i forgrunnen kan utsettes
Foto: Frogn kirkelige fellesråd

Oppføring av et flerbrukshus i Frogn har trukket i langdrag, og har skapt mye frustrasjon blant kirkens ansatte og brukere, men også blant politikere og kommunens folk. Trekanttomta på Skorkeberg er avsatt til formålet, og rundt 7,5 mill er allerede brukt til å tegne og planlegge et praktbygg. Budsjettoverskridelser har ført til utsettelse.

-Venstres intensjon har hele tiden vært at bygget skulle fullføres, sier Jacobsen. Det store kirkerommet har vi ikke råd til nå, men tegningene ligger der, og utformingen av bygget er slik at dette byggetrinnet kan oppføres på et senere tidspunkt.

Frogn har allerede to kirker med to store seremonirom, velegnet til barnedåp, konfirmasjon, bryllup, begravelser og konserter. Det foreligger et regnestykke om hvor mange kirkeplasser det skal være i en kommune, men det reelle behovet for antall plasser synes for øyeblikket å være dekket i Frogn, mener Jacobsen.

Venstre går imot KrFs forslag om Brannvakt-tomta som alternativ for plassering av flerbrukshus, mens trekanttomta skulle omreguleres til boligformål.

-Brannvakta er en fremragende tomt for handel og kontor, sier Jacobsen. Trekanttomta er i et folketett område der kirkens “kundekrets” befinner seg.

Venstre legger også vekt på at tomta er en av de siste grønne lunger i dette området- Den vil fremdeles være et luftig rekreasjonsområde, selv om flerbrukshuset kommer der. Blir området solgt til boligformål, forsvinner friområdet .

Les innlegget som sto i Amta 19.04.2011 her…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**