Et tydelig JA til private barnehager i Råde

Med alle skandalene rundt de private sykehjemmene de siste tiden var det kanskje ventet at flere ville ha mer offentlig drift ikke bare av omsorgsinstitusjonene, men også av barnehagene. I Råde er man upåvirket av denne støyen, i alle fall i forhold til driften av barnehagene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Rådesokningene vil ikke at kommunen skal ta over alle barnehagene.

Rådesokningene vil ikke at kommunen skal ta over alle barnehagene.

Ved forrige kommunestyremøte foreslo Arbeiderpartiet at Råde kommune skulle detaljstyre de private barnehagene. Riset bak speilet var at dersom de private barnehagene ikke fulgte kommunens ordre ville de ikke motta kommunal støtte. Heldigvis nedstemte Frp/H/Krf og en utbryter fra SP dette, slik at de private barnehagene står mye friere enn det Råde Ap ville at de skulle stå.

I Råde er det to kommunale og fem private barnehager. På spørsmålet om kommunen skal ta over de private barnehagene slik at samtidlige barnehagebarn i Råde skulle kunne gå i kommunale barnehager var svaret rådesokningene gav surveymonkey.com tidligere i inneværende måned entydig; kun 17% som svarte ja, hele 72,5% mente at det skulle være slik som det er, mens de resterende 11,1% svarte "vet ikke".

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**