Eva Kvelland

Eva er 35 år, statsviter, kommer opprinnelig fra Mandal og bor nå i Kristiansand. Til daglig
jobber hun som seniorrådgiver i kommunikasjonsbyrået Ordkraft. Etter ti år som folkevalgt i Mandal, er Eva nå medlem av bystyret i Kristiansand. I tillegg er hun nestleder i oppvekststyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Eva Kvelland Navn: Eva Kvelland
Posisjon: Medlem av bystyret og nestleder i oppvekststyret
Født: 1980
Bosted: Søm
Yrke: Seniorrådgiver i Ordkraft
E-post: [email protected]
Mobil: 905 34 452

Møt meg på nettet:
Blogg: www.evakvelland.wordpress.com
Twitter: @evakvelland
Facebook: Eva Kvelland

Politisk erfaring
Eva meldte seg inn i Venstre i 1997, og har hatt en rekke verv og posisjoner i partiet. Etter mange år i Unge Venstre, avsluttet hun tiden som ungdomspolitiker med to år som generalsekretær i organisasjonen. Etter det har hun vært medlem av Venstres landsstyre en årrekke og har også fire år som medlem av partiets sentralstyre. I Bondevik 2-regjeringen jobbet hun som politisk rådgiver for daværende partileder og statsråd Lars Sponheim. Fra 1999 til 2010 var hun medlem av bystyret og en rekke råd og utvalg i Mandal kommune. Eva har hatt en rekke styreverv, blant annet en periode som styremedlem i Sørlandet Sykehus HF (SSHF) og flere år som nestleder i Ime Verksted AS, og styreleder i Sjølingstad Uldvarefabrik AS. Hun var medlem av Venstres Stortingsvalgprogramkomité foran 2013-valget.


Politiske interesser

Eva har arbeidet med og interessert seg for en rekke forskjellige saker og områder. Som ung politiker var det spørsmål om miljø og klima, skole, og ung makt og deltakelse, som engasjerte mest. Selv om dette også er saker som opptar henne i dag, arbeider hun for tiden mest med oppvekstpolitikk, demokratispørsmål og sosialpolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**