Store visjoner for kunstsenter i Strømsø skole

Drammen Venstre har hele tiden vært primus motor for å etablere et kunst og gründersenter i nedlagte Strømsø skole, sentralt beliggende i bydelen Strømsø. Nå legges de konkrete planene frem for de andre partiene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I budsjettforhandlingene for 2011 klarte Drammen Venstre å få gjennomslag for å bevilge 400000 til en rapport som skal legge grunnlag for etablering av et slikt kunst og gründersenter. Rapporten vil være klar til endelig politisk behandling rett etter valget 2011- Drammen Venstres valgløfte er å stemme for etablering av et kunst og gründersenter i Strømsø gamle skole.

Strømsø skole

Foto: Ståle Sørensen

Et kunstsenter vil være en spydspiss i byutvikling av hele området og vil kunne være med å transformere Strømsø som bydel til et kulturellt og sosialt sentrum.Kunstsenteret vil inneholde atelierer for billedkunstnere og kunsthåndverkere, utstillingsrom, prosjektrom og en utadrettet kafé med mulighet for utstillinger og konserter. I tillegg ønskes det etablert et gründersenter i samme hus. Et sted nyetablerte bedrifter kan basere seg på rimelig husleie de første harde årene. Det vil være utstrakt sameksistens mellom kunst og gründersenteret og tanken er at begge parter kan dra positivt nytte av hverandre. Det legges opp til felles prosjekt og møterom.

Strømsø skole

Foto: Arkiv

I samarbeid med Norsk Billedhoggerforening har Drammen Venstre bestillt en mulighetstudie av hvordan et senter kan etableres rent fysisk og fått laget en modell av prosjektet. Modell og studie er utført av GRIG arkitektur.
Studien viser at det er store muligheter for å legge ut store deler av skoleplassen til nærings og boligutvikling samtidig som kunst og gründersenteret sikres nødvendig plass. En vinn-vinn situasjon for kommunen som sikres både inntekter ved tomtesalg og et spennede kunstsenter. Bakgården mellom byggene er tiltenkt utformet som en skulpturpark i samarbeid med Norsk Billedhoggerforening.

Strømsø skole

Foto: Ståle Sørensen

Oversikt modell Strømsø skole, sett fra skoleplass / skulpturpark

Strømsø skole

Foto: Ståle Sørensen


Bildet viser potensialet i utbygging av tomt samtidig som skolen beholdes til kunstformål

Strømsø skole

Foto: Ståle Sørensen

Snitt av modell

Strømsø skole

Foto: Ståle Sørensen


Gründersenteret er lagt i den midtre etasjen, med atelier i etasjen over og under, for å sikre god interaksjon.

Strømsø skole

Foto: Ståle Sørensen

Kjelleretasje forbeholdes fellesverksteder og prosjektrom. På loft ligger mulighet til utviding av gründersenteret. I rektorboligen vedsiden av hovedbygget etableres gjesteatelierer med hybelmuligheter.

Vil du at dette skal bli en virkelighet i Drammen? Da må du stemme Drammen Venstre i lokalvalget 12. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**