Venstre satser på Kulturskolen

Venstre vil fortsette å utvikle kulturskolen i Frogn, slik vi gjorde da Venstres forslag om å plusse på budsjettet med 700 000 ble vedtatt i fjor, sier Venstres Anne-Lisbeth Simonsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Les Simonsens innlegg i Amta 26.04.2011 her…

Arbeiderpartiets Aasmund Berg lovte i Amta 12.04. å styrke kulturskolen, og viste til et forslag om dette som Venstre skal ha stemt imot. I fellesforslaget fra A-SV-KrF til budsjettet for 2011 var det avsatt 150 000 til “kulturskole for eldre”. Noen få måneder før fulgte rådmannen opp et enstemmig vedtatt verbalforslag fra 2010 med å foreslå en budsjettøkning på 300 000 til kulturskolen. Da foreslo Venstre, og fikk oppslutning om, å mer enn doble dette beløpet til 700 000. Slik fikk kulturskolen mulighet til å redusere køene og utvikle tilbud på SFO.

Anne-Lisbeth Simonsen

Foto: Ivar Ruud Eide

-Vi i Venstre lurer på hvorfor Berg i sitt innlegg ikke nevnte beløpet, eller drøftet hva det betyr for barn og unge i kø til kulturskolen om de får selskap av kommunens pensjonister på ventelistene? spør Simonsen.

Venstre inngikk i 2011-budsjettet et samarbeid med H og FrP, som de eneste partiene som ville sikre et reellt økonomisk grunnlag for realisering av badeanlegg i Frogn, et tiltak som både unge og eldre vil nyte godt av.

Simonsen gratulerer Arbeiderpartiet med de nye programpostene.

-Vi ser frem til et godt samarbeid om utvikling av kulturskolen i det nye kommunestyret, avslutter hun.

Les Simonsens innlegg i Amta 26.04.2011 her…

Anne-Lisbeth Simonsen er Venstres 4. kandidat ved kommunestyrevalget 2011.

26.04.2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**