Rapporten om Ordførerkontoen

Her finner du kommunerevisjonens rapport kalt “Disponering av bankkonti vedrørende Branding Larvik.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Rapporten konkluderer flere forhold:

– Det har vært en sammenblanding av kommunens rolle og det privat drevne “Branding”-prosjektet.
– Ordfører har sittet på flere sider av bordet. Midler har blitt overføret fra kommunen til prosjektet uten kontroll.

Ordfører Riise Jenssen

Ordfører Riise Jenssen

Rådmann Arve Semb Christophersen

Rådmann Arve Semb Christophersen

HER FINNER DU RAPPORTEN I SIN HELHET

HER FINNER DU ORDFØRER RIISE JENSSENS KOMMENTAR

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**