Gjermund Stormoen

Frogn Venstres 6.kandidat til kommunestyrevalget 2011 stiller til valg for å sikre grønne lunger, og vil ha fortgang i kirkeprosjektet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Gjermund Stormoen er et nytt navn på Frogn-listen, men erfaren i Venstre-sammenheng. Han var aktiv i Ski Venstre fra 1980 til han flyttet til Frogn i 2002, og satt to perioder i kommunestyret i tillegg til to perioder på varaplass. Han har også bred erfaring fra ulike utvalg, og har vært leder i likningsnemnda.

Stormoen har et sterkt miljøengasjement, og er for en sterk kommuneplanlegging.

-I Frogn vil jeg jobbe for at kommunestyret ikke overlater styringen av hvordan utbygging skal skje til eiendomsutviklerne alene, sier han, og vil spesielt engasjere seg for friluftsområder og grønne lunger i nærmiljøet.

Engasjementet for lokalmiljøet har han tatt ut på flere arenaer enn i politikken, blant annet i barne- og ungdomsarbeid, og var leder i Norges speiderforbund i omtrent 20 år. Han har også vært aktiv i kirken, og var medlem av Kråkstad menighetsråd i 16 år – tolv av dem som leder. Dette engasjementet tar han med seg til Frogn-politikken.

-Vi må få fullført byggingen av kirken i kommende periode, sier han. Det er viktig at det bygges en kirke som er billig drift slik at menigheten i størst mulig grad kan klare driften alene.

Stormoen har jobbet som daglig leder i Debio – organisasjonen som har ansvar for kontroll og godkjenning av økologisk produksjon og omsetning i Norge – og deltar i flere internasjonale nettverk for økologisk produksjon. Han har også arbeidet med økonomiske analyser og lønnsomhetsberegninger, og har hatt ansvar for utvikling av arbeidet med etikk og samfunnsansvar i TINE.

Gjermund Stormoen

Gjermund Stormoen (f 1951) – Epost: [email protected]
Tlf: 90606470

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**