Nytt Vinterkjærkryss i fare

Det er viktigere enn noengang å jobbe aktivt for å få på plass et økonomisk grunnlag for et nytt fullskala Vinterkjærkryss, sier Jan Einar Henriksen, varaordfører i Risør. Med utgangspunkt i uttalelser fra samferdselsminister Kleppa ser det ut til at Vinrerkjærkrysset er skviset og det liker vi svært dårlig, sier Henrikse

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Rsør Venstre er bekymret for fremdriften mot et nytt fullskala Vinterkjærkryss

Rsør Venstre er bekymret for fremdriften mot et nytt fullskala Vinterkjærkryss
Foto: Jan Einar Henriksen

Bakgrunn for Henriksens bekymring er følgende uttalelser:

Planlegging av E18 og bygging av gang og sykkelveger — i Aust-Agder

Det er viktig å få fortgang i planleggingen av ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Det haster også med utbygging av gang og sykkelveger. Jeg er derfor glad for å kunne legge frem dette forslaget, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Samferdselsdepartementet foreslår å følge fylkestingets initiativ om å utvide Aust-Agderpakka. Utvidelsen vil inkludere planlegging av E18, Tvedestrand — Arendal, samt planlegging og utbygging av gang og sykkelveg langs E18 og fylkesveg 402.

Utvidelsen av Aust-Agderpakka har en økonomisk ramme på 200 millioner kroner, som foreslås finansiert av bompenger. Det opprettes en ny bomstasjon på E18, vest i Lillesand, i tillegg til dagens bomstasjon på kommunegrensa mellom Lillesand og Grimstad. Takstene for disse bomstasjonene blir halvert, fra dagens nivå.

De nye takstene blir 15 kroner for lette kjøretøy og 30 kroner for tunge kjøretøy og gjelder for ny bomstasjon, samt for bomstasjon mellom Lillesand og Grimstad. Takstene for bomstasjonen i Gjerstad kommune blir uendret. Delt innkreving mellom flere bomstasjoner kombinert med et lavere takstnivå pr bomstasjon, gir en mer rettferdig innkreving. Det nye opplegget vil føre til at flere trafikanter, som har nytte av ny E18, betaler bompenger, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

For Risør er dette svært dårlige nyheter og vi må samles politisk for å få på plass et vedtak som også innbefatter nytt Vinterkjærkryss og GS veg fra E18 til Risør sier Henriksen. Det oppnevnte utvalget som skulle se på disse forholdene må straks på banen og jeg synes det er naturlig at vi utvider utvalget slik at også Venstre blir representert i det viktige arbeidet for å sikre et nytt fullskala Vinterkjærkryss og GS md lys veg langs Fv416 fra E18 til Risør. Bystyret har bevilget årlige midler til profilering av dette viktige arbeidet, og det er viktig at vi nå følger opp saken i formannskap og HU for plan, miljø og tekniske tjenester slik at det skjer noe avslutter Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**