Folkemøte om omstridt Formel-1-bane 19. mai

Den planlagte Formel-1-banen i Røyken skaper debatt. Mange innbyggere engasjerer seg og 11 foreninger har levert felles skriftlig protest mot planene. Kritikerne etterlyser mer informasjon om kommunens planer for Follestad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Formel-1-bane i Røyken?

Formel-1-bane i Røyken?
Foto: privat

Venstrelagene i Røyken og i Hurum inviterer til folkemøte om den omstridte Formel-1-banen torsdag 19. mai kl. 19:00 på Frydenlund skole i Åros. Med dette ønsker Venstre å skape en arena for debatt og å få fram alle synspunktene i saken — både motstandere og forkjempere skal få komme til orde.

Stemte mot i formannskapet
Røyken Venstre var det eneste partiet som i formannskapet i 2009 stemte mot planene for Formel-1-banen i Åros. — Vi kunne ikke gå med på å båndlegge et så omfattende areal som opptil 1.500 mål til noe som for oss fremstår som et luftslott, sier leder i Røyken Venstre, Rebekka Borsch, og legger til: Kommunen bør heller bruke arealet til beste for egne innbyggere.

-En Formel-1-bane vil føre til støy- og støvplager for både røykenbøringer og huringer som er bosatt i nærheten av anlegget, mener venstreleder i Hurum, Gunn-Torill Homme Mathisen.

I gjeldene kommuneplan for Røyken er ca. 250 mål på Follestad avsatt til motorformål. Tanken bak denne reguleringen var å lage en motorcrossbane for lokal ungdom. Hvis det skal være aktuelt å omregulere arealer avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde mener Venstre dette må være for å kunne etablere et aktivitetssenter for lokal ungdom slik opprinnelig planlagt. Alternativt bør kommunen vurdere om mindre deler av området bør inngå i næringsparken på Follestad som er nærmeste nabo.

— En fem kilometer lang Formel-1-bane og tilhørende motorsenter blir både overdimensjonert, feil bruk av kommunens areal og en uakseptabel belastning for omgivelsene, mener de to venstrelederne. Men hva mener innbyggerne? Vil man ha "Motorsportens Tusenfryd" i Røyken, slik lederen i Oslofjord Panoramic Racepark AS kalte prosjektet tidligere? Kom på folkemøtet og si din mening. Møtet er åpent for alle.

Kontakt:
Rebekka Borsch tlf. 400 444 74
Gunn-Torill Homme Mathisen tlf. 917 49 885

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**