Like rettigheter for selvstendige arbeidere

Sentrale Venstre-politikere deltok i 1.mai-toget i Oslo under parolen: Like rettigheter for selvstendige arbeidere. Kristiansand Venstres Svein Mork Dahl var en sterk fanebærer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Svein Mork Dahl er 4. kandidat på listen til Kristiansand Venstre ved kommunevalget til høsten. Han har markert seg med et spesielt engasjement for entreprenørskap og næringspolitikk, og derfor var

Like rettigheter for selvstendige arbeidere. 1. mai 2011 i Oslo Svein Mork Dahl fra Kristiansand Venstre bærer fanen for selsvstendige næringsdrivende

Like rettigheter for selvstendige arbeidere. 1. mai 2011 i Oslo Svein Mork Dahl fra Kristiansand Venstre bærer fanen for selsvstendige næringsdrivende
Foto: http://selvstendigearbeidere.no/

det naturlig at han under et besøk i Oslo på 1. mai bisto med å bære fanen med parole med krav om like rettigheter for selvstendige næringsdrivende.

Ved siden av Svein gikk Venstres nestleder Ola Elvestuen og stortingsrepresentant Borghild Tenden. Stortingsrepresentant Tenden sa at det er på tide å stille opp for selvstendige næringsdrivende som vil ha samme rettigheter som vanlige lønnsmottakere.

Initiativtakerne til parolen skriver på sin Facebook-side: "Gi bedre muligheter for dem som vil drive for seg selv! Vi driver nyskaping og vekst samtidig som vi tar stor risiko. Dette burde belønnes, men istedenfor må vi betale mer samtidig som vi blir vi fratatt rettigheter og goder."

Parole 1. mai tog 2011 Oslo

Foto: http://selvstendigearbeidere.no

Grovt urettferdig
– Vi synes initiativtakerne har et meget godt poeng. Fraværet av omsorg og vilje til å gjøre noe for de selvstendig næringsdrivende påtakelig. De selvstendig næringsdrivende skaper sin egen arbeidsplass, bærer personlig den økonomiske risikoen for virksomheten og har hverken rett til sykepenger eller arbeidsledighetstrygd. Likevel betaler de vesentlig mer skatt enn “vanlige” arbeidstakere med samme inntekt. Denne forskjellen er grovt urettferdig og svært diskriminerende, sier Tenden.

Flere forslag
Venstre har fremmet en rekke forslag i Stortinget for bedre vilkårene for gründere, bl.a. at selvstendig næringsdrivende skal få rett til et bunnfradrag eller minstefradrag på samme linje som “vanlige”

Svein Mork Dahl bærer fanen 1. mai 2011

Svein Mork Dahl bærer fanen 1. mai 2011
Foto: http://selvstendigearbeidere.no/

arbeidstakere. Felles for disse er at de stemmes ned av den rødgrønne regjeringen.

Kampanjen Selvstendige Arbeidere har egen hjemmeside, med link til deres Facebookside.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**