Lindal Plataaet AS – reguleringsplan til offentlig ettersyn

Rådmannen innstiller overfor HU for plan, miljø og tekniske tjenester å legge detaljreguleringsplan for Lindalen med tilhørende konsekvensutredning, ut til offentlig høring i 6 uker. Dermed er Sivertsen Bygg AS et skritt nermere realisering av sitt boligprosjekt til glede for de som kan tenke å etablere seg i området syd for Krana.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Tilgjengelige og bode sentrumsnære boliger er et pre for å kunne tiltrekke seg nye innbyggere/barnefamilier mener ordførerkandidat Dag Jørgen Hveem (V)

Tilgjengelige og bode sentrumsnære boliger er et pre for å kunne tiltrekke seg nye innbyggere/barnefamilier mener ordførerkandidat Dag Jørgen Hveem (V)
Foto: Jan Kløvstad

Adkomsten til pmrådet er delt mellom Lindalen og Kranveien og dermed blir belastningen for de to stedene redusert.

Planen tar høyde for 21 eneboligtomter og 29 leiligheter i delte boliger, i tillegg er det også avsatt 2 lekeplasser for barn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**