Dyrere flytebrygger

De planlagte utskiftingene av flytebrygger i sentrum og på Mindalen ble ikke igangsatt i 2010 slik budsjettet forutså, og nå er kostnadene 700 000 høyere enn budsjet tilsa. Rådmannen foreslår derfor at formannskapet nå fatter vedtak om omdisponering av midler innen årets budsjett slik at det nå kan komme nye moloer på de to omtalte stedene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Nye flytebrygger er snart på plass

Nye flytebrygger er snart på plass
Foto: Jan Einar Henriksen

Rådmannen foreslår at inntekning tas slik: 500.000 fra årets budsjett avsatt til ye flytebrygger og 200.000 som er til rest som forventes å gjenstå når sikringsarbeider til flytemoloen i Buvika er ferdig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**