Offentlig utsmykning

2 % av kommunale kostnadene til nybygg/restaurering går til kunstnerisk utsmykning, og 19. mai 2011 vil vi i utsmykningskomiteen ta fatt på de prosjektene Risør nå har på gang og hvor det er aktuelt for utsmykningskomiteen å legge til rette for kunstnerisk utsmykning, sier leder i Risør kommunes utsmykningskomité som er glad Risør kommune har fått på plass ny eiendomssjef.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Vi må få på plass bedre merking av våre kunstverk mener leder i Utsmykningskomitee Jan Einar Henriksen (V)

Vi må få på plass bedre merking av våre kunstverk mener leder i Utsmykningskomitee Jan Einar Henriksen (V)
Foto: Jan Einar Henriksen

Mange oppgaver
Først og femst må vi avslutte den kunstneriske utsmykningen på fargeskrinet barnehage hvor vi på nytt må se på ledelinjer og det visuelle slik at vi hensyntar svaksynte/binde på en bedre måte.

 Ikke like lett for svaksynte å få med seg den fine teksten på de innvendige dørene ved Fargeskrinet barnehage

Ikke like lett for svaksynte å få med seg den fine teksten på de innvendige dørene ved Fargeskrinet barnehage
Foto: Jan Einar Henriksen

Vi har også diskutert å etablere plakater med blindeskrift eller en “lydsluse” slik at svaksynte/blinde kan få med seg teksten på en eller flere av de innvendige dørene.

På Sandnes mangler skilting og offesiell åpning av den kunstneriske utsmykningen, men det regner jeg med at vi får på plass innen sommeren når det resterende bygningsmessige arbeidene, sier Henriksen.

Merking og oversikt over Risørs kunstsamling

En annen viktig oppgave er å få på plass en oversikt over samtlige kunstverk i Risør kommunes kunstsamling og gjøre denne tilgjengelig for publikum på en god måte. I tillegg må vi sørge for at vi får en enhetlig merking av de enkelte kunstverk med kommunens logo, kunstverkets nr., navn på kunstverk, årstall og navn på kunstner

Plassering av kunsverkene
Det er også vært viktig at vi i løpet av årettar en full gjennomgang av de ulike kunstobjekt og sjekke ut om de fortsatt er plassert slik det var tenkt, og samtidig sikre at de ikke er blitt skjult eller kommet “bort” ved at det i god mening er hengt opp konkurrerende og skjemmende gjenstander slik vi desverre ser innimellom.

Nye prosjekt

Skolen på Søndeled og rehabilitering av Risørhuset er to av de nye prosjektene vi må starte prosessen på nå. I tillegg må vi evaluere gaven vi fikk på Fredsparken og lære av det som skjedde der for å få en god måte å behandle gaver på i fremtiden. Det fremstår som rimelig klart allerede at vi må stille vilkår ved gaver slik at de også tar høyde for vedlikeholdskostnader.

Vi har også flere nye prosjekt på agendaen. Det ene prosjektet er knyttet til Risør Lions som ønsker å gi en gave de ønsker plassert ved Danielsens trapper i Risør sentrum. I denne forbindelse er det viktig å se utsmykningen i sammenhengen med fremtidige bruk og utviklng av området slik at vi unngår dobbeltarbeid og konflikter. Ny eiendomssjef er nå på plass og det er viktig når vi starter på dette og de øvrige prosjektene.

Det andre prosjektet bygger på en henvendelse fra kunstneren Knut Swane, som ønsket å etablere et kunstprosjekt hvor han gratis ville male noen benker i Risør, bl.a. på torvet og ved Risørflekken.

 Vi må ta i bruk hele Risør sentrum og særlig området langs Risør havn fra Holmen til Flisvika og etablere spennende skulptur utstillinger der foreslår Jan Einar Henrikse (V)

Vi må ta i bruk hele Risør sentrum og særlig området langs Risør havn fra Holmen til Flisvika og etablere spennende skulptur utstillinger der foreslår Jan Einar Henrikse (V)
Foto: Jan Kløvstad

Arbeidet i utsmykningskomiteen er spennende og viktig for Risør kommunes ønske om å fremstå som en kunst og kulturby, og derfor er det viktig at vi jobber målrettet også i forhold til tidligere etablert kunst. Kunstnerne skal vite at Risør kommune behandler deres kunst på en god måte og at vi profilerer dem på en best mulig måte også i lang tid etter at kunstverket er installert. På den måte kan kunstnerne vise til at de har gjennomført utsmykningsoppdrag i Risør og det gir en positiv vinn vinn situasjon for begge parter, sier leder i Utsmykningskomiteen Jan Einar Henriksen, som synes offentlig utsmykning av og til skal skape diskusjon slik vi fra tid til annen får av installasjonen utenfor kommunehuset.

Jeg savner slik kunst i Risør sentrum og tror det ville kle Risørs image, unike sentrum og særegne bebyggelse om vi fikk flere spennende installasjoner langs havnen. Som leder i Risør Venstre og som leder i Risør kommunes utsmykningskomité mener jeg at vi må tenke nye tanker og hvorfor ikke ta i bruk strandpromenaden fra Holmen til Flisvika som et unikt utstillingslokale? Hva om vi inviterer kunstnere til Risør for å stille ut si kunst langs havnen slik de gjør det i f.eks Århus. Skal vi få til vekst og utvikling må vi sammenligne oss med de beste storbyene og lage vår lokale vri, for vakrere omgivelser skal man lete lenge etter avslutter en entusiastisk leder i Risør kommunes utsmykningskomité Jan Einar Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**