Brikkene falt på plass i Bjørvika

-Jeg er først og fremst glad for at vi har fått til en løsning, sier Venstres Ola Elvestuen om avtalen mellom Riksantikvaren og byrådet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Kompromisset mellom de to partene innebærer at Munchmuseet blir bygget i Bjørvika, samtidig som man får åpnet fjorden gjennom at ikke flere høyhus bygges.

– For Venstre har det hele tiden vært viktig med en helhetlig plan som ivaretar interessene til det eksisterende i Bjørvikautbyggingen, og dette føler jeg vi nå har fått til med Kongsbakken og middelalderparken, fortsetter Elvestuen.

– Endelig kan arbeidet med oppføring av nytt Munchmuseum og Deichmanske hovedbibliotek begynne etter den siste tidens tvil knyttet til høyde og byrom for prosjektet som helhet.

– Åpningen mot fjorden blir dobbelt så stor som det tidligere planer la opp til og dette er vi i Venstre godt fornøyde med.

– Det eneste vi kunne ønsket oss var at høydenormen i Bjørvika generelt var lavere enn hva den har blitt, men vi skal ikke ta noen omkamp på dette, vi er generelt godt fornøyd med den avtalen som nå er inngått mellom Riksantikvaren og byrådet, avslutter Elvestuen.

For nærmere informasjon kontakt:
Ola Elvestuen, telefon 908 54 775

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**