Bystyret sa nei til gågate i Skippergata nå

Venstre ønsker å ha en prøveperiode der deler av Skippergata er gågate allerede denne sommeren. Vi ønsker at serveringen kan flytte ut i gata, med sitteplasser og blomster. Bystyret diskuterte saken i kveld.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstres konkrete forslag er dette: Det gjennomføres en prøveperiode der deler av Skippergata gjøres om til gågate for en begrenset periode (mellom Kirkegata og nedkjørselen til parkering under Gyldengården). Prøveperioden gjennomføres om mulig allerede denne sommeren.
En prøveperiode vil gi erfaringer en kan trekke veksler på før en fatter endelig vedtak i forbindelse med behandling av Kvadraturplanen.
Fra bystyrets talerstol støttet flere talere Venstres tanker om å utvide områdene for de gående. Men at dette må tas opp i forbindelse med behandling av Kvadraturplanen.
Noen mente også at en gågate i Skippergata vil være til hinder for biltrafikken! Vi mener at biltrafikken må vike for å skaffe plass til levende mennesker
Venstres forslag ble nedstemt. Vi kommer til å forfølge saken videre ved neste anledning.

Solveig Nilsen Dag Vige Cecilie Nissen bytur

Foto: WestFoto/Henning Vik

12.05.11 er Astrid Bekkenes ute og kritiserer mangel på satsingsvilje. Led mer i Fevennen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**