Velkommen til medlemsmøte

Hovedtema på medlemsmøtet 23. mai bli Hurum Venstres program for den neste fire års perioden. Se sakslista her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


INNKALLING
TIL STYRE- OG MEDLEMSMØTE I HURUM VENSTRE
MANDAG 23. MAI 2011 KL. 20.00

NB! Tidspunkt!

Møtestad: Hovudhuset, Myhrene gård på Kana

SAKSLISTE
Sak 26/11 Godkjenning av innkalling og referat frå dei forrige to møta

Sak 27/11 Referatsaker

Sak 28/11 Venstres kunnskapskampanje

Sak 29/11 Felles utsending av valgmateriell?

Sak 30/11 Virksomhetsplan våren 2011 — oppdatering

Sak 31/11
Programbehandling: Hurum Venstres program for neste fire års periode

Sak 32/11 Eventuelt

ALLE MEDLEMMER ER VELKOMMEN!

NB! Kven har plakatbukkar og Venstre-parasollar heime hos seg?
Treng tilbakemelding om dette.

Filtvet, 11.05.11
Gunn-Torill Homme Mathisen,
-leiar-

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**