Nye flytemoloer i Mindalen og ved Tollboden

Formannskapet innstiller overfor bystyret at manglende inndekning av kostnader til utskiftning av flytebrygger i Mindalen og ved Tollboden inndekkes ved omdisponeringer innenfor budsjettet. De økte utgiftene skyldes rådmannens manglende kapasitet til å iverksette anskaffelse av nye flytebrygger i 2010 slik det var forutatt i fjorårets budsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Alle nye båtplasser bær ha vann, strøm og lys mener Willy Thorsen (V)

Alle nye båtplasser bær ha vann, strøm og lys mener Willy Thorsen (V)
Foto: Jan Einar Henriksen

Da rådmannen fremla sitt innstilling til formannskapet lød regningen på 2.300.000 kroner med en økning på 700.000 kroner. Under formannskapets behandling viste det seg at kostnadene var økt til 2.900.000 og en merkostnad å hele 1.300.000 kroner.

Kanskje det burde vært vurdert å sette bort arbeidet med å skifte ut de aktuelle flytebryggene straks etter budsjettvedaket i desember 2009? Uansett viser saken at det er viktig å starte opp de ulike prosjektene straks etter vedtak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**