Utbytte fra Agder Energi som forventet

Eierkommunenes representanter anbefalte i dagens møte at aksjeutbyttet fra Agder Energi ble 900 millioner kroner. Det ble samtidig presisert at utbyttet utbetales slik at hele beløpet kan tas inn i kommunenes driftsbudsjett, og ikke som i 2010 da noe av utbyttet måtte tas i kommunenes investeringsbudsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Utbyttet er som forventet og det er grunn til å se på Agder Energi´s drift opp mot ønsket resultat fremover utaler Jan Einar Henriksen (V) etter dagens eiermøte.

Utbyttet er som forventet og det er grunn til å se på Agder Energi´s drift opp mot ønsket resultat fremover utaler Jan Einar Henriksen (V) etter dagens eiermøte.
Foto: Jan Kløvstad

Resultatet ble som forventet, sier varaordfører Jan Einar Henriksen som er Risør kommunes representant i eiermøtet.

Det ble også opplyst at Agder Energi´s driftsresultat pr. første kvartal 2011 ble 479 mill. kr mot 769 mill. kr første kv. 2010, og resultat før skatt ble 451 mill. kr (857 mill. kr)vJustert for urealiserte verdiendringer, ble konsernets driftsresultat 509 mill. kr (736 mill. kr). Resultat etter skatt ble 188 mill. kr (445 mill. kr).

Til tross for tilfredsstillende utvikling i den underliggende driften, preges konsernets resultat av lav kraftomsetning som følge av ressurssituasjonen. Utviklingen fremover vil i stor grad avhenge av om det kommer nedbør av betydning, sier konsernsjef Tom Nysted i en pressemelding. Konsernledelsen skal også iverksette et prosjekt for å få på plass en bedre drift og det virker fornuftig når en ser på driftsresultatet totalt sett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**