Stilltiende enighet i formannskapet

Drammen Venstre har ingen plass i formannskapet, dette skyldes en for dårlig valgoppslutning ved forrige lokalvalg (2007).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Meningsmålinger og prognoser plasserer oss langt høyere enn resultatet i 2007 og mye tyder på at Venstre kan ta en plass i formannskapet etter valget i 2011. Dette vil innebære at folkemeningen blir bedre representert og langt utenfor Venstres eventuelle valgoppslutning.

Enighet
For gang på gang ser vi en totalt samstemthet og unison stilltiende enighet i formannskapet. Det er enighet om en stille rasering av byens opprinnelige bevaringsverdige trehusbebyggelse gjennom en rekke utbyggings og

Cappelengate Drammen

Foto: DT

rivningstillatelser gitt de siste fire årene. Det er også enighet om at havnevesenet skal kunne

Drammen Havn

Foto: Claus Haals

skalte og valte med byens beste tomter og gradvis utvide havnearealet gjennom stykkevise

Ståle Sørensen

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

dispensasjonssøknader og uten en overordnet plan som sikrer at noe av havnefronten benyttes til bolig og annen næring.

Havna
Det kan godt være det er et flertall for denne politikken blant Drammens befolkning, men det er neppe et enstemmig flertall slik det gang på gang er i formannskapet. Når havna søker en dispensasjonsøknad om å utvide sitt tankanlegg med tre nye siloer skjer dette med en enstemmig flertallsavgjørelse i formannskapet. På tross av sterke innsigelser fra mange av byens innbyggere.

Demokratisk underskudd
Et større Venstre ville sikret også disse innbyggerne en verdifull stemme i demokratiske beslutninger.
Et større Venstre i Drammen er ikke bare viktig for bedre gjennomslag for Venstres politikk, men som et nødvendig korreks til et formannskap med demokratisk underskudd og hvor en usunn kollegial stemning har fått sette seg i rådhusveggene.

Ståle Sørensen
Bystyrekandidat, Leder for Drammen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**