Nygård-rapporten styrker Venstres tro på badeland

Venstres Erik Lundeby etterlyser entusiasmen fra lokalavis og andre gode krefter når Frogn nå på Seiersten er nærmere et nytt badeanlegg enn noensinne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Les Erik Lundebys innlegg i Amta 19.05.2011 her…

Badeland - fra Skisseprosjekt Frogn

Foto: White arkitekter

Amtas leder 12.05.2011 refererte en rapport utarbeidet av Thomas Nygård i Tusenfryd om markedsmulighetene for et badeanlegg på Seiersten. Avisen var kritisk til prosjektet, og foreslo blant annet en alternativ lokalisering på Heer, og at det kunne bygges et mindre anlegg.

-Vi i Venstre leser nok Nygård-rapporten litt anderledes enn Amta, sier Lundeby. Det står jo vitterlig i rapporten at økonomien i prosjektet kan bli så god som plankomiteen har ment, med noen justeringer av innholdet.

Nygård-rapporten foreslår blant annet uteanlegg. Lundeby mener slike vurderinger er innen rammen av det som er normalt i en forprosjektfase.

-Vi noterer også at rapporten konkluderer med at å bare bygge en større tradisjonell svømmehall nok kan koste mindre i første omgang, men på lengre sikt vil bli en økonomisk katastrofe, sier Lundeby og peker på at dette også er i tråd med plankomiteens konklusjoner.

For Venstre er badeanlegg på Heer uaktuelt.

-Vi kan vanskelig se hvordan dette kan gjøres uten enten å bygge ned dyrket mark, bygge innover i Seierstenmarka eller bygge ned flere områder rundt Oppegårdstjernet, sier Lundeby.

Venstre forutsetter derfor at de i kommunens administrasjon som anonymt har klaget over prosjektet til Amta, allikevel følger opp politiske vedtak.

-Det er helt i orden at det er innhentet en “second opinion” i dette arbeidet, men husk at også plankomiteens medlemmer kan kontaktes dersom administrasjonen trenger noen å tenke høyt med, avslutter Lundeby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**