Mange gode tilbakemeldinger for kafémøte om sentrumsutvikling

Det var helt tydelig at Risør Venstres kafémøte om “sentrumsutvikling” engasjerte både innledere og publikum, og tilbakemeldingene er både mange og svært gode, sier Willy Thorsen og retter en stor takk til både innledere og publikum som gjorde sitt til at kafémøtet ble en suksess.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Møteleder Jan Einar Henriksen fikk ros for god møteledelse under det åpne kafémøtet tirsdag

Møteleder Jan Einar Henriksen fikk ros for god møteledelse under det åpne kafémøtet tirsdag
Foto: Jan Kløvstad

Vi har tatt lærdom av tilbakemeldingen fra vårt åpne kafémøte om næring tidligere i år og de udelt positive tilbakemeldingene etter tirsdagens kafémøte viser at vi nå ser ut til å ha funnet en god møteform for våre fremtidige kafémøter sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen, som dermed deler Willy Thorsens oppfatning.

Risør Venstre er for åpenhet og våre politikere er først og fremst i innbyggernes tjeneste. derfor er det viktig å finne ulike former for treffpunkt mot publikum, og dagens kafémøter er et alternativ til våre medlemsmøter, direkte treff med den enkelte innbygger, Facebook, Twitter og via vår hjemmeside www.risor.vstre.no, som forøvrig er en meget godt besøkt politisk hjemmeside.

Mange innspill
Deltakerne og innlederne på tirsdagens møte pekte på mange utfordringer og muligheter som vi vil følge opp politisk fremover. Ett av de mange innspillene var å lyssette Risørflekken, noe plansjef Sveiung Jørundland likte godt. Dette har jeg faktisk ikke tenkt på tidligere, men det vil jeg nå se på sa Sveinung, hvorpå møteleder Jan Einar Henriksen raskt repliserte at ja da er vel den saken allerede på plass da Sveinung, til glede for de mange fremmøtte.

Vil følge opp
Miljøestetisk plan og stedaanalysene for Risør og Søndeled er rundt 10 år gamle og modne for evaluering og rullering. Det er derfor naturlig at vi følger opp tirsdagens møte med praktisk politisk handling slik at planverket kan ajourføres og fornyes, sier Henriksen, som også mener det er viktig å følge opp innspill fra møtet om økt teamfokus for å få til en best mulig sentrumsutvikling i Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**