Et kreativt og verdiskapende Norge

Venstre er opptatt av gode vilkår for selvstendig næringsdrivende og de mindre bedriftene, fordi velferdssamfunnet er avhengig av et nyskapende næringsliv. Framtidas arbeidsplasser er ennå ikke skapt. Derfor trenger vi en politikk som støtter småbedriftene og gründere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Gi din stemme til Dag Jørgen Hveem og Risør Venstre ved kommunevalget 2011.

Gi din stemme til Dag Jørgen Hveem og Risør Venstre ved kommunevalget 2011.
Foto: Trond Svenningsen

Kunnskap er basis for det nye næringslivet, og derfor er satsingen på utdanning og forskning viktig. Venstre ønsker et nyskapende Norge, der det er enklere å starte og drive egen bedrift og skape nye ideer, verdier og arbeidsplasser. Gjennom skattestimuli vil Venstre sikre at mer av nyskapingen som skjer i etablert næringsliv kan omsettes i nye produkter og arbeidsplasser. Vi må støtte dem som tør å satse.

Dag Jørgen Hveem er Risør Venstres ordførerkandifdat ved kommunevalget 12. september 2011. De øvrige kandidatene finner du på vår oversikt i menybildet til venstre på vår hjemmeside.

• Gi din stemme til Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**