Ny akebakke er snart på plass i Urheia

En akebakke er kanskje ikke det første vi tenker på en måned før st. hans, men de som besøker Urheia kan ikke ha unngått å registrere at det jobbes for fullt med å etablere en ny akebakke fra vanntårnet og ned mot Barbulia. Trær er ryddet og fyllmasse kjøres på for å lage en sikker trasé for Risørs nye akebakke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Ny akebakke etableres ved Barbulibassernget i Urheia

Ny akebakke etableres ved Barbulibassernget i Urheia
Foto: Jan Einar Henriksen

Synlige politiske resultat
Nytt toalettbygg er allerede på plass og når lysløype, oppgradering av badeplassen med brygge langs demningen og til sist, men ikke minst de utendørs treningsapperatene er på plass vil Urheia fremstå på en helt ny måte, sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen, som også mener at parkeringsplassene i tilknytning til Urheia må opprustes med asfalt og god belysning.

Med økt bruk er det viktig at vi videreutvikler og tar vare på Urheia på en god måte slik at enda flere grupper fnner det attraktivt å benytte dette fine sentrumsnære området. Jeg tror også bruk av utendørs treningsapperater vil bli en naturlig del av fremtidige friluftsområder og ser for meg at vi etablerer tilsvarende f.eks ved våre idrettsanlegg, Randvikstranda og på Søndeled avslutter Jan Einar Henriksen, som synes det er hyggelig å kunne registrere tiltaket som et av mange synlige resultat av gode politiske forslag og vedtak inneværende periode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**