Råde Venstres valgliste 2011

Fredriksstad Blad har kåret Råde Venstre og Råde SP til årets listevinner i Råde kommune; “De har mange kandidater på listen. Sp 22 og Venstre 29. Disse partiene har også en høy kvinneandel med 40 og 51%”. I tillegg har Venstre Råde-valgets lengste liste, laveste totale gjennomsnittsalder og ni kandidater under 30 år. Her er Venstre-listen:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Råde Venstres valgliste 2011
1. Christian Holstad Lilleng 1972
2. Elisabeth Krathe Steve 1967
3. Kjell Andre Holstad Aasheim 1976
4. Elin Marie Johannessen 1985

 Christian Holstad Lilleng, Råde Venstres ordførerkandidat.

Christian Holstad Lilleng, Råde Venstres ordførerkandidat.

5. Rune Aae 1969
6. Martin Thyrum 1943
7. Randi Sundby 1940
8. Reidun Irene Sørlie 1952
9. Frode Riverud Jensen 1973
10. Marita Alvær 1972
11. Alexander Markussen Skråning 1992
12. Cathrine Pettersen 1971
13. Bengt Johansen 1965
14. Arne J Veisten Roterud 1952
15. Maren Elise Nilsen 1991
16. Mathilde Melkerud 1993
17. Leif Tore Solberg 1992
18. Torill Margrethe Modalsli 1952
19. Rune Aaboen 1969
20. Åsta Garmann 1938
21. Ako Abdullah 1993
22. Camilla H.C. Hagmann 1982
23. Harald Nilsen 1967
24. Nina F. Borge 1964
25. Jan Erik Kjernsbekk 1971
26. Heidi Ølberg 1973
27. Marit Thyrum 1944
28. Lisa Halvorsrød 1992
29. Kim-Einar Andersen 1993

 Lisa Halvorsrød - en av Råde Venstres ni kandidater under 30 år.

Lisa Halvorsrød – en av Råde Venstres ni kandidater under 30 år.

* fet skrift = kummulert

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**