John-Arnar Hanssen

I Tranøy fortsetter John-Arnar Hanssen på topp. Han er produksjonsleder på Solli trappefabrikk AS og kjenner næringslivsutfordringene, som blant annet kan være kjørbar vei til fabrikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


John Arnar Hanssen (53) var førstekandidat også i 2007 og fikk kommunestyreplass med klar margin. Han har i perioden rykket opp til fast plass i formannskapet. Det medfører representasjon på Midt-Tromstinget og i Næringsfondet. Dessuten er han medlem av Menighetsrådet. Han har dermed fått den erfaringen han trenger for å ta Venstre videre i Tranøy.

-Det er viktig å ha et oppegående næringsliv i kommunen. Ender vi opp med bare kommunale arbeidsplasser, vil også veksten stoppe opp, sier Hanssen. Han ser at Tranøy har spesielle utfordringer med spredte småsenter og lange avstander, men er optimistisk til folketallsvekst. -Vi har gode oppvekstvilkår i Tranøy og det frivillige arbeidet har dype røtter. Noen er også kommet til kommunen av den grunn, sier førstekandidaten, som nå har fått enda flere navn bak seg på lista og vil ha flere inn i kommunestyret til høsten.

Venstre i Tranøy ønsker ikke utvidelse av eiendomsskatten og har sammen med de borgerlige lagt inn budsjettforslag for fjerning av denne skatten i Tranøy.

John Arnar har hus og familie midt i Sollia. Han er fortsatt noe aktiv i lokalt kultur og idrettsliv, fast deltaker i Solli-revyen og mangeårig fotballdommer i Troms, blant annet.

Tranøy Venstre ble reetablert i 2003 da Edel Julianne Andersen kom inn i kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**