Råde Venstres politikere i faste utvalg

Råde Venstre har tre faste representanter i kommunestyret og en i Formannskapet. Det er Elisabeth Krathe Steve, Kjell Andre Holstad Aasheim og Elin Marie Johannessen.

Kjell Andre Aasheim

Kjell Andre Aasheim

Kjell Andre Holstad AasheimKjell Andre er 34år og er selvstendig næringsdrivende. Han har sin økonomiske utdannelse fra Stetson universitet i USA. Kjell Andre er leder av Fast utvalg for teknikk, er gruppeleder i kommunestyret for Venstre og sitter i Formannskapet.

Elisabeth Krathe Steve

Elisabeth Krathe Steve

Elisabeth Krathe Steve
Elisabeth er viden kjent for sitt engasjement for barn og unge, har sin utdannelse fra Høgskolen i Østfold og jobber i barnehage og for Råde kommune – fritid. Hun har tidligere sittet i kommunestyret for AP, og er den eldste av de fire med sine 44år. Elisabeth er nestleder i Fast utvalg for Omsorg.

Elin Marie Johannessen

Elin Marie Johannessen

Elin Marie Johannessen
Elin Marie er den yngste av de fire med sine 25år. Hun er student ved Høgskolen i Østfold og har vært leder for studentrådet i Østfold. Elin er medlem i Fast utvalg for oppvekst og kultur og sitter i kommunestyret.