Positiv til dispensasjon på Østebø

Solli Bygg AS bør etter min mening få medhold i sin søkad om dispensasjon fra plankravet, sier varaordfører Jan Einar Henriksen, som vil ta opp saken i formannskapets møte til uken. Når vi gir en positiv tilbakemelding på søknaden fra det lokale byggmsterfirma om dispensasjon fra plankravet, vil de kunne iverksette detaljplanlegging og fremlegge en detaljert byggesøknad for politisk behandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Vi må komme videre og ivareta lokale gründere og næringsrivende påpeker Jan Einar Henriksen (V)

Vi må komme videre og ivareta lokale gründere og næringsrivende påpeker Jan Einar Henriksen (V)
Foto: Jan Kløvstad

Det er samlet sett mange gode grunner til å gi dispensasjon fra plankravet for den aktuelle eiendommen, hvor det tidligere er gitt positive signaler fra kommunen i tillegg til tillatelse til sprengningsarbeid, utfylling og planering. Etter min mening vil en utbygging av det begrensede arealet øst for vegen inn til Østebø ikke få noen betydning for planleggingen av den østre og søndre del av Østebøområdet sier Henriksen.

Risør er, enten vi liker det eller ikke, en reell fraflyttingskommune som ligger på topp i Aust Agder med tanke på negativ fødselsoverskudd, jf tall fra SSB senest for 1. kv. 2011.

Når vi samtidig har positive næringsdrivende som jobber hardt for å skaffe investor og leietakere som igjen vil generere nye arbeidsplasser i Risør, kan jeg ikke fatte at vi skal oppfattes som motspillere.

Som leder i Risør Venstre og som varaordfører i Risør er økt bosetting og økt næringsutvikling det viktigste jeg kan jobbe med politisk. For meg er det viktig å ta vare på gründerne og de lokale næringsdrivende som tar sjanser aktivt bidrar til å legge forholdende tilrette for å nå våre to hovedmål. Jeg kommer derfor til å fremme et konkret forslag om denne saken når formannskapet samles 7. juni 2011 avslutter Henriksen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**