Råde Frps “valgavis nr 1” gav flere spørsmål enn svar

Som ved tidligere valg her i Råde er det Frp som er blant de som er mest på hugget i sin markedsføring før valget. Ære være dem for det, men deres “Din valgavis nr 1” som kom i postkassen denne uken gir flere spørsmål enn svar. Ikke bare for velgerne, men like mye for oss som skal sitte i samme kommunestyre som dem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Frp vil fjerne eiendomsskatten men sier ingenting om hvordan de skal gjøre det.

Frp vil fjerne eiendomsskatten men sier ingenting om hvordan de skal gjøre det.

Eiendomsskatten vil ingen ha, absolutt ingen. Vi i Råde Venstre går til valg på at vi vil forsøke å finne andre inntekter til Råde kommune enn eiendomsskatt. I sin "valgavis nr 1" forsøker Råde Frp å kopiere dette – med skiftende hell.

I sin valgavis nr 1 går Råde Frp i kjent stil til angrep mot skatte- og avgiftsystemet i Norge. For å gjøre det klart med en gang; Skatter og avgifter utgjør størstedelen av statens, kommunenes og fylkeskommunenes inntekter. I tillegg brukes avgifter som virkemiddel for å redusere forbruket av helse- og miljøskadelige produkter. Inntektene brukes til å finansiere offentlige oppgaver som helsetjenester, drift av sykehus, utdanning og samferdsel. Venstre går inn for en vridning fra rød til grønn skatt — dvs betydelig lavere skatt på inntekt og heller økt skatt på forbruk. Hva og hvordan Frp vil gjøre med skattene og avgiftene skrives det ikke noe om i valgavis nr 1 fra Råde Frp — kanskje det kommer noe om det i valgavis nr 2?

Råde Venstre er særdeles tydelige på hvordan vi vil jobbe for at Råde kommune skal skaffe seg alternative inntekter til eiendomsskatt, og ikke minst på hvordan vi skal minske utgiftene; Vi mener kommunesammenslåing med Rygge og Våler er det langsiktige målet. Spesielt med tanke på den kommende samhandlingsreformen har ingen av de tre landbrukskommunene sjanse til å levere de tjenester innbyggerne har krav på. Kommunene vil spare store beløp på administrasjon, overføringene fra staten vil øke, og kommunestørrelsen blir fornuftig med sine ca 25.000 innbyggere i forhold til rekruttering av spesialister til fagmiljøer og lignende.

Dette vil ta litt tid før en "Vansjø kommune" er på plass. Det vil skje med en gang SP er ute av regjeringskontorene, men i mellomtiden ønsker vi i Råde Venstre å gjøre følgende;
kutte i kommuneadministrasjonen; færre papirflyttere og flere varme hender i Råde kommune
innføre en strammere økonomisk kontroll i kommunen for å kunne sette inn tiltak mot overforbruk tidligere på året
øke konkurransesettingen for å bedre tilbudet, uten å fire på kvaliteten
legge bedre til rette for privat initiativ slik at flere firmaer etablerer seg i kommunen.
Sette inn tiltak for å minske sykefraværet i kommunen betraktelig.
Endre skolestrukturen til to 1-10-skoler for å bedre det pedagogiske tilbudet samtidig som man sparer store beløp på 1/3 mindre administrasjon og mer enn halvering av skoleskyssutgiftene.

Råde Frp skriver at de skal snu hver stein og hver krone på nytt for å forsøke og redusere og på sikt fjerne eiendomsskatten, men det står ikke et ord om hva de skal gjøre for å øke inntektene eller redusere utgiftene. Råde Venstre er tydelige på hva vi ønsker å gjøre, tør Frp å være like tydelige?

Christian Holstad Lilleng
Ordførerkandidat Råde Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**