Reagerer på miljøskadelig tungtransport gjennom byen

Drammen Venstre har tatt opp tankterminalen på Holmen med ordføreren. Partiet reagerer på at brann og miljøfarlige væsker transporteres tvers gjennom boligbebyggelse i sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Nylig ble et enstemmig formannskap enig om å utvide tankterminalen på Holmen med tre nye siloer. Venstre som ikke sitter i formannskapet har etterlyst oversikt over hva de eksisterende tankene på Holmen inneholder. Etter en svært lang behandlingstid og lenge etter formannskapets vedtak foreligger besvarelsen. Tankene inneholder Fyringsolje, parafin og bitumen.

Ståle Sørensen

Foto: Torbjørn Tandberg

Sikkerhetsrisiko
Havna innrømmer en sikkerhetsrisiko ved utslipp til vann via lassing og lossing samt at transporten skal foregå med tankbiler til et regionalt marked.
Eneste farbare vei langs vei til et regionalt marked er gjennom byen. Jeg stiller spørsmål ved planlegging, sikkerhet og helserisiko ved dette anlegget. Sier leder av Drammen Venstre Ståle Sørensen.

Trafikk, kø

Foto: Microsoft

Miljøvennlig havn?
Havna prøver å selge seg som en miljøvennlig havn basert på jernbanetransport. Planleggingen rundt tankanlegget viser at dette ikke er sant. Det er alarmerende at de andre partiene ikke stiller spørsmål ved at stadig mer miljøfarlig gods sendes gjennom byen med trailere.

Laks i Gaula

Foto: Vagn Andersen

Laksefiske
Drammenselva er en av Norges beste lakse-elver. Vi mener at lossing og lassing av parafin og bitumen ikke er forenelig med å ta vare på laksebestanden. Elva er trang og et utslipp her i gyteperioden, kan innebære en katastrofe for laksefisket.
Avslutter Ståle Sørensen som henviser de andre partiene til samarbeid om en mer miljøvennlig havneutvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**