Terje Bjøro i bystyret: Nytt svømme-/badeanlegg i Oslo

Dette innlegget holdt Terje Bjøro (V) i bystyrets sak om svømmeanlegg på Røa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Dette er en gledens dag for alle oss i Vestre Aker som i årtier har jobbet for å få igangsatt bygging av et svømme- og badeanlegg på Røa. Hvis man tar for seg et kart over Oslo hvor alle bade- og svømmeanleggene er plottet inn, så vil man oppdage at det er svært få slike anlegg i Oslo vest. Det er derfor på høy tid at denne saken kommer ut av det dødvanne den har ligget i, og at vi nå endelig kan få konkretisert planene og ideene om et lenge etterlengtet nærmiljøanlegg.

Jeg er overbevist om at svært mange, både unge og eldre, kvinner og menn, vil benytte seg av dette svømme- og badeanlegget fra første dag, og at det vil bli et viktig tilskudd til Røa som bydelssenter i Vestre Aker.

Som de fleste vel har skjønt, så støtter Venstre salget av Austliveien 12, som selges med de føringer som ligger på bordet om bygging av bad på eiendommen.

Venstre har lenge vært opptatt av bad på Røa. Vi foreslo i sin tid konkret å flytte svømmeanlegg på Røa oppover på prioriteringslisten når dette ble debattert her i bystyret for noen år siden i forbindelse med behandlingen av planen om idrett og friluftsliv. Og vi har vært opptatt av å få fortgang i prosessen gjennom verbalvedtak som har kommet i stand som en følge av budsjettforhandlinger med de øvrige ikke-sosialistiske partiene.

Venstre vil spesielt understreke betydningen et svømme- og badeanlegg på Røa vil ha i forhold til å styrke svømmeopplæringen. Skal man lære å svømme må man faktisk trene i vann. Tørrtrening fungerer i dette tilfellet svært dårlig. Og skal skoleelever og andre få praktisk svømmeopplæring, ja da må også bassengkapasiteten øke.

Det er rett ut sagt bekymringsfullt når nasjonale undersøkelser viser at svært mange elever i Oslo, og da spesielt elever med minoritetsbakgrunn, har svært dårlige eller utilfredsstillende svømmeferdigheter.

Vi forventer derfor at det inngås avtaler med skolene om bruk av dette anlegget i opplærings- og treningsøyemed, slik utbygger har signalisert at de også ønsker.

Venstre ønsker å komme igang med bygging av svømmeanlegg på Røa så raskt som overhodet mulig. Og vi er glad for at flertallet i bystyret gjennom vedtakene her i dag fjerner ett viktig hinder på veien i forhold til å få realisert dette prosjektet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**