Kollektivt hukommelsestap

Når de rødgrønne partiene ukritisk bruker 40 millioner på et kommunestyremøte er det ikke bare uansvarlig økonomisk politikk, men vitner også om et kollektivt hukommelsestap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Jonas Stein Eilertsen

Foto: Ivar Kvaal

I 2007 kunne kommunestyret behandle et ekstraordinært overskudd på nesten 100 millioner. I stedet for å gjøre det økonomisk ansvarlige å spare en del av disse pengene bestemte de rødgrønne politikerne seg for å bruke alt i en gigantisk valgkampsatsning. Dette gav tydeligvis resultater for velgerne gav dem fornyet tillit. Dessverre har Tromsø kommune slitt de neste tre årene på grunn av høye kostnader og ingen økonomiske reserver. Dette har igjen ført til kutt i tjenester og en økning på 70 prosent i eiendomsskatten til kommunens innbyggere.

Vi hadde håpet at de rødgrønne partiene og deres støtteparti Rødt, hadde lært av tidligere feil, men dessverre ser det ut til at de gått på et kollektivt hukommelsestap. I forrige kommunestyremøte behandlet vi et lite overskudd, og til protester fra opposisjonspartiene og Rådmannen, så valgte det rødgrønne flertallet å bruke nesten hele dette overskuddet. Det er sikkert fint at det brukes penger på tiltak som Qui gong-kurs på Nordøya hjemmetjeneste, tilskudd til jubileum for utviklingslag og kjøp av lokaler for utleie til TOF, Guttemusikken og Byorkesteret, men det er ikke sikkert at det på sikt er bra for helheten i Tromsø kommunes økonomi. I det minste har de denne gangen ikke lagt opp til varige driftstiltak, slik de gjorde forrige gang. Det er fortsatt meget beklagelig at flertallet i kommunestyret ikke ville bygge opp nødvendige økonomiske reserver. Det er sunn økonomisk fornuft å ha reserver for uventete utgifter og hendelser.

Venstre står for en ansvarlig økonomisk politikk, fordi innbyggerne på sikt tjener på at det er orden i økonomien. Derfor har vi tidligere foreslått en rekke innsparinger i kommuneøkonomien og stemte mot 9 av millionene som ble brukt av de rødgrønne. Tromsø kommune burde i stedet for å bruke alt på en gang lagt deler av overskuddet gå til et disposisjonsfond som kan brukes til fremtidige investeringer. At de rødgrønne partiene ikke skjønner det kommer best til uttrykk ved representanten Brage Sollund (Ap) som fra kommunestyrets talerstol hevdet at "Det beste med kommunale overskudd når du e sosialdemokrat e at det går til eldre, kultur og skole. Ikke til en skattefri utbyttekonto i Sveits." Innbyggerne kan stole på at de borgerlige politikerne aldri ville sendt innbyggernes penger til utbyttekonto i Sveits og det viser kanskje litt av sosialdemokratenes manglende økonomiske forståelse hvis de insinuerer at motstandernes politikk er slik.

Tromsø kommune har tre store økonomiske utfordringer i fremtiden. Den første er den kommunale gjelden som er en av landets største pr. innbygger. For hver renteøkning må kommunen betale 4-5 millioner mer i rentekostnader. Tromsø kommune har vært ekstremt heldig med lave renter og statlige tiltakspakker mot finanskrisen. Denne situasjonen kommer ikke til å vare evig og kommunen må, som alle landets boligeiere, tilpasse seg et betydelig høyere rentenivå. Den andre utfordringen er avviket mellom avsetningene og kommunens fremtidige pensjonsforpliktelser. Dette er en utfordring alle landets kommuner vil ha i fremtiden, likevel vil det være naivt å tro at staten kommer til å fikse det. Når så vi sist at staten kom inn og ryddet opp i kommuneøkonomien eller fullfinansierte reformer? Derfor bør Tromsø kommune bygge opp finansielle reserver som kan møte denne utfordringen. Den tredje utfordringen er å ha god kostnadskontroll. Det er blitt bedre, blant annet etter at man tilslutt fikk med de rødgrønne partiene med på å støtte forslaget om et bestillerkontor, men det er fortsatt utfordringer som den kommunale ledelsen må jobbe med videre.

Tromsø Venstre leverer alternative budsjetter og en økonomisk politikk som legger opp til en ansvarlig ramme og langsiktig tenkning. Forhåpentligvis vil også flere velgere belønne partier med ansvarlig økonomisk politikk. Økonomisk ansvarlighet er kanskje ikke spesielt sexy i politikken, men det er fryktelig viktig. Godt valg!

Jonas Stein Eilertsen, førstekandidat Tromsø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**