BeyondRisør organiseres som AS ?

100% Risør ble etablert som et nytt designprosjekt i 2004. I 2007 ble navnet endret til BeyondRisør og gjennomføres som en biennale. Bagrunn for navneendringen var å se arrangementet i en større sammenheng enn navnet 100%Rusør tilsa. BeyondRisør er eid og drevet av Risør kommune og spørsmålet om en skal ta driften et skritt videre og etablere selskapet som et AS

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Designrelatert næringsutvikling har en god plass i Rislr Venstres program for inneværende periode påpeker leder i Risør Venstre

Designrelatert næringsutvikling har en god plass i Rislr Venstres program for inneværende periode påpeker leder i Risør Venstre
Foto: Jan Kløvstad

Det er viktig at vi beholder initiativ og den lokale tilknytning til Risør også i fremtiden, men tiden er nå moden for å se på alternative eierskapsmodeller og da er aksjeselskapsmodellen et godt alternativ for å få med andre sentrale, regionale og nasjonale aktører og medspillere på banen, også på eiersiden.

Formannskapet inviteres nå til å ta stilling til en intensjonsavtale med INDEX;design to Improve Life hvor et medlemsskap 2011 koster 1.000.00 og deretter 500.000 kroner i 2012 og 2013. I tillegg kommer omkostninger med transport, forsikring etc etc.

Jeg tror det er viktig at vi straks får på plass en ny modell for eierskap for å sikre BeyondRisør en fremtidsrettet driftsform som samtidig sikret at driften forankres i Risør også i fremtiden sier varaordfører og leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen i en kommentar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**