Advarsler for ulovlig skjenking

Rådmannen informerte under kveldens formannskapemøte at det var gitt en sterk skriftlig advarsel for ulovlig skjenking ved Sugerøret kafe i Kunstparken og Prommen pub i Standgata. Ifølge Steinar Vik Sørensen fant den ulovlige skjenkingen sted 17. mai 2011 og under kulturnatta i april 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Den ulovlige skjenkingen ved kafeen i Kunstparken skjedde iflg. rådmannen 17. mai 2011

Den ulovlige skjenkingen ved kafeen i Kunstparken skjedde iflg. rådmannen 17. mai 2011
Foto: Jan Einar Henriksen

Under spørsmålstillingen ved avslutningen av formannskapsmøtet tok Venstres Jan Einar Henriksen utgangspunkt i Risør Venstres forslag fra februar 2010 da Ruspolitisk handlingsplan ble vedtatt, bla:

• Forebygging (ny og innarbeides i planen):
HU for oppvekst og omsorg får ansvar for å etablere et samarbeidsforum hvor politi, skole, NAV og barnefamilier er representert for å til økt og mer målrettet innsats på det forebyggende ledd I forhold til ungdoms "hjemmesitasjonen". Hva er status for dette arbeidet spurte Henriksen og ble lovet at det adm skulle komme tilbake med en redegjørelse

Målrettede kontrollrutiner (ny og innarbeides i planen):
HU for oppvekst og omsorg får sammen med rådmannen ansvar for å øke fokus på bestillerrollen når det inngås avtale med skjenkekontroller slik at kontrollen blir mer målrettet. Hva er status for dette arbeidet spurte Henriksen og adm. lovet å komme tilbake med en redegjørelse.

Reaksjonsformer ved overtredelser (endring av ordlyd i plan)
Ordet “skal inndras” endres med “kan inndras”. Det er skjedd visse overtredelser etter vedtaket — hva er status for de ulike overtredelsene spurte Henriksen.

Rådmannen v/Steinar Vik Sørensen informerte da formannskapet at det var sforetatt endel skjenkekontroller og informerte samtidig at det var skjedd tre overtredelser eller ulovlig skjenking. I tillegg til den ulovlige skjenkingen ved Hukken Bar, og som formannskapet tidligere var informert om var det også gitt en streng skriftlig advarsel for ulovlig skjenking ved Prommen pub i Strandgata i forbindelse med kulturnatta. Her hadde ikke innehaver gitt tilbakemelding på henvendelse på tross av purring og resultatet ble at det da ble utstedt en streng skriftlig advarsel idet manglende svar bel sett på som en aksept av overtredelsen.

Det tredje tilfellet av ulovlig skjenking skjedde på Sugerøret kafe i Kunstparken 17. mai 2011 idet de skjenket brennevin før åpningstiden, som i h.h.t bevillingen ikke kan skje før kl 1400 i tiden august til juni og også her ble rsultatet en streng skriftlig advarsel for ulovlig skjenking.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**