Asfalt og lys på parkeringsplass ved Buvikbakken

Parkeringsplassene ved Buvikbakken og Krantoppen må asfalteres, oppmerkes og lyssettes. I tillegg må omliggende vegetasjon fjernes slik at det blir bedre innsyn til parkeringsplassene. Bakgrunn for at Jan Einar Henriksen (V) tok opp problemstillingen i tirsdagens formannskapsmøte var bl.a. innspill fra beboere i området og oppslag om skadeverk på biler som benyttet p-plassen ved Buvikbakken

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Her er arbeidet med ny akebakke i full gang

Her er arbeidet med ny akebakke i full gang
Foto: Jan Einar Henriksen

Jeg synes Risør bystyre, etter innspill fra de borgerlige partiene, har fått til en svært positiv giv i Urheia. Toalettet er allerede på plass, akebakken er i ferd med å etableres. I tillegg er det vedtatt å oppgradere badestranda, etablere brygger langs demningen, utendørs treningsapparat og ikke minst etablere lysløype i Urheia.

Da er det ikke mer enn rett og rimelig at det også etableres bedre parkringsplasser med asfalt, oppmerking og lyssetting samtidig som det sikres bedre innsyn slik at faren for skadeverk på biler reduseres i fremtiden påpeker Jan Einar Henriksen.

Når de første vedtakene er gjennomført i løpet av 2011må vi se nærmere på den videre utvikling av Urheia slik at helheten ivaretas på en god måte, sier Jan Einar Henriksen. Urheia vil i fremtiden fremstå som en unik bypark med mange spennende aktiviteter og tilbud til glede for både beboere og besøkende. Vi er derfor bare ved begynnelsen av arbeidet for å få til det endelige produktet avslutter Jan Einar Henriksen, som så absolutt har flere ønsker og tanker om videreutvikling av Urheia.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**