Det aller siste venstremøtet

Så blir det likevel enda et venstremøte før sommeren, nemleg 15. juni kl. 19.30. Kom på møte!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


INNKALLING
TIL STYRE- OG MEDLEMSMØTE I HURUM VENSTRE
MANDAG 15. JUNI 2011 KL. 19.30

Møtestad: Posthuset, Hovtun på Klokkarstua, kl. 19.30.

Møtet den 6. juni vart eit reint programmøte og sakene på sakslista blei utsett til den 15. juni.

SAKSLISTE
Sak 33/11 Godkjenning av innkalling og referat frå forrige møte
[b]

Sak 34/11 Referatsaker
[/b]
Sak 35/11 Planleggjing av valgkamp. Virksomhetsplan våren 2011 — oppdatering.

Sak 36/11 Programbehandling: Hurum Venstres program.
Spissing av bodskap og korrektur av tekst. Layout og bilder. Jack Engen Nygård presenterer
forslaget til program og løpeseddel på videokanon. Vi bruker malar frå
Venstre sentralt.

Sak 37/11 Eventuelt

ALLE MEDLEMMER ER VELKOMMEN!

NB! Kven har plakatbukkar og Venstre-parasollar heime hos seg?
Ventar på tilbakemelding om dette.

Filtvet, 08.06.11
Gunn-Torill Homme Mathisen,
-leiar-

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**