Lyssetting av Risørflekken

Med utgangspunkt i innspill under Risør Venstres åpne møte om sentrumsutvikling i mai 2011 tok leder i Risør Venstre, Jan Einar Henriksen opp spørsmålet om lyssetting av Risørflekken på lik linje med praksis ved branntårnet. Henriksen mente innspillet var en god ide og pekte også på at det ville sette Risørflekken, som Sørlandets eldste sjømerke i et godt lys.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Jan Einar Henriksen (V) fremmet spørsmål om å lyssette Risørflekken.

Jan Einar Henriksen (V) fremmet spørsmål om å lyssette Risørflekken.
Foto: Jan Einar Henriksen

Rådmann Odd Eldrup Olsen, som også deltok på Risør Venstrs åpne møte om sentrumsutvikling mente også forslaget var veldig bra og lovet å se nærmere på mulighetene til å få det realisert. Viktig at vi følger opp politiske innspill i praksis slii at publikum ser at det faktisk nytter å ta kontakt med oss og tør komme med konkrete innspill sier Jan Einar Henriksen.

Per Henry Zaal (frp) presenterte smtidig et forslag om også å lyssette Frydendal kirke slik det tidligere var gjort og dette fikk også støtte blandt formannskapets medlemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**