Viktig at vi følger opp bystyrets vedtak om vann og avløp til Hødnebø

Jan Einar Henriksen (V) tok i tirsdagens formannskapsmøte til orde for at det nå må sikres at vann og avløp etableres til Hødnebø i tråd med bystyrets budsjettvedtak for 2011. Det er personer som har tatt bystyret på ordet, og som nå er i ferd med å etablere seg med ny bolig på Hødnebø og vi må derfor sikre at vedtaket følges opp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Det er svært viktig å få til bann/avløp til Hædnebø for å innfri de forventningen vi skapte i og med bystyrets budsjettvedtak påpeker Dag Jørgen Hveem (V)

Det er svært viktig å få til bann/avløp til Hædnebø for å innfri de forventningen vi skapte i og med bystyrets budsjettvedtak påpeker Dag Jørgen Hveem (V)
Foto: Trond Svenningsen

Det er også viktig at vann/avløp etableres i en slik trasé som foreslått fra oppsitterne og slik at alle hus og hytter i området, både nåværende og planlagte, gis mulighet til tilkobling.

Det finnes også private aktører med god kompetanse på området og som kan både prosjektere og bygge anlegget på en veldig kostnadseffektiv måte. Jeg har stor tiltro til at i det minste medlemmene fra de borgerlige partiene i HU for plan, miljø og tekniske tjenester sikrer at det blir tilkobling til vann/avløp til husstandene på Hødnebø i løpet av høsten 2011, sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen, som for sin del lover å jobbe med prosjektet til det er gjennomført.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**