– Vi har et fattigdomsproblem

I møtet i Driftsutvalget 24. mai kom redegjørelsen om barnefattigdom i Hurum som Gunn-Torill Homme Mathisen (V) hadde bedt om. – Vi har en utfordring når det gjelder fattigdom, sa venstrepolitikeren og fremmet flere forslag til tiltak mot fattigdom. De fleste av disse ble nedstemt av Ap, Frp og Høyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Skolebarn

Foto: Microsoft

På bakgrunn i oppslag i media tok Homme Mathisen tidligere i vår kontakt med leder for NAV for å få tall på mottatt sosialhjelp blant barnefamilier i Hurum. Tallene hun da fikk oppgitt viste en tredobling av familier med barn som hadde fått sosialhjelp siste fem år. Hun syns tallene var alarmerende og ba derfor NAV om å komme med en redegjørelse om bakgrunnen for for disse tallene i Driftsutvalgets mai-møte.

Redegjørelsen forelå ikke i sakspapirene på forhånd, men ble lagt på bordet i møtet. På bakgrunn av initiativet fra Gunn-Torill Homme Mathisen hadde NAV manuelt gått igjennom sakene som omhandlet barnefamilier som hadde mottatt sosialhjelp fra 2005 — 2010.

Tallene viste seg å være noe lavere enn det venstrepolitikeren fikk oppgitt ved sin første henvendelse til NAV, men likevel urovekkende, syns hun.

Oversikten viser mellom annet at enslige mødre som har mottatt økonomisk støtte har økt fra 13 til 37 familier siste fem år. Av disse enslige mødrene hadde 23 av 37 sosialhjelp som hovedinntekt. Det er også store utfordringer blant gifte. I 2005 var det kun tre familier som mottok sosialhjelp, mens i 2010 var det hele 18 familier, hvorav 14 hadde sosialhjelp som hovedinntektskilde.

De fleste forslagene til tiltak for bekjempe fattigdom som Homme Mathisen fremmet i møtet, ble nedstemt av Ap, Frp og Høyre. Kun Krf støttet alle Venstres forslag, i tillegg stemte den ene Frp-representanten for tre av forslagene.

Dette var forslagene:
1. Hurum kommune utarbeider en handlingsplan for bekjempelse av fattigdom.
Forslaget ble nedstemt.

2. Hurum kommune oppretter et gjenbrukslager (f. eks. sportsutstyr og klær). Ansvarlig for gjenbrukslageret er en ansatt i Familiens hus.
Forslaget ble nedstemt.

3. Hurum kommune søker Fylkesmannen om tilskudd i 2012 til ferieopplevelser for familier, tilskudd til fritidsaktiviteter for barn og aktiviteter for ungdom gjennom Ung i Hurum. Man søker også andre aktuelle instanser om midler til bekjempelse av fattigdom.
Forslaget ble vedtatt.

4. Driftsutvalget ber om at det vurderes å søke midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet for å starte opp et prosjekt som har som overordnet hensikt å bekjempe fattigdom blant barn og unge i Hurum kommune. Dette skal skje gjennom utvikling av en tjenestemodell og praksismetode som ivaretar behovet for helhetlig, koordinert og brukerorientert bistand. Jmf. Prosjekt SIMBA i Drammen kommune.
Forslaget ble nedstemt.

Det ble vedtatt at Driftsutvalget får tall og orientering om status for problemstillinger tilknyttet fattigdom og hvilken grense som blir definert som fattigdomsgrense i Hurum. Orienteringen legges fram før budsjettbehandlingen.

Du kan lese orienteringen i sakspapirene på kommunens hjemmeside. Åpne opp innkallingen og klikk på saken “Barnefattigdom i Hurum” her.

Gunn-Torill Homme Mathisen

Foto: Finn Dale Iversen

Etter møtet er Gunn-Torill Homme Mathisen skuffet over at Ap og Frp bagatelliserer problemet.

-Jeg er tilhenger av å kalle en spade en spade. Vi må innse at vi har et fattigdomsproblem, også i Hurum, og så må vi sette inn tiltak og gjøre noe for å løse utfordringene. Er fattigdom et skummelt ord, spør hun. Dette var faktisk en sak der jeg på forhånd var sikker på at alle partiene ville ønske å ta grep.

Men slik gikk det ikke.

-Det var skuffende at ikke flere i Driftsutvalget tok redegjørelsen innover seg, siden det er mange som er avhengig av økonomisk hjelp i kommunen vår. Det kan være mange og sammensatte grunner til dette, men skal vi la være å gi gode tilbud fordi noen føler det er flaut? Nei, absolutt ikke, mener Hurum Venstres førstekandidat. Det er ikke noen som skal vite at familien Hansen får noen kroner for å ta med barna på Tusenfryd. Kanskje er det den eneste ferieturen familien får.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**