Får sak om Preikestolen nasjonalpark

Fylkesordføreren vil følge opp Venstres spørsmål om å sikre varig vern av Preikestolen gjennom en politisk sak til høsten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstres Jarle Braut spurte om fylkesordføreren vil ta nødvendige initiativ slik at Preikestolen nasjonalpark snarest kan bli en realitet i en interpellasjon på fylkestinget 7. juni.

Fylkesordføreren varslet i sitt svar at han vil be fylkesrådmannen om å legge fram en sak for fylkesutvalget høsten 2011 der mulighetene for å lage en konsekvensutredning knyttet til framtidig næringsvirksomhet i en Preikestolen nasjonalpark blir vurdert.

Fylkesordføreren var enig med Venstre i at Preikestol-området har alle de kvaliteter som kreves for å få en eventuell framtidig nasjonalpark-status. Rogaland er ett av få fylker i Norge som fortsatt ikke har noen nasjonalpark. En nasjonalparkstatus gir et kvalitetsstempel og en klar positiv markedsføringsverdi for reiselivet.

Samtidig viste fylkesordførereren til at et verneplanarbeid rent formelt ikke kan starte opp før nasjonale myndigheter bestemmer seg for å gå i gang med en supplerende nasjonalparkplan. Han viste også til at det ikke er foretatt noen vurdering av en uavhengig faginstans av hva eventuell nasjonalpark-status for Preikestol-området vil ha for framtidig utøvelse av næringsvirksomhet.

Rogaland Venstre har som første parti programfestet etablering av Preikestolen nasjonalpark. Vi skylder kommende generasjoner å gi Preikestolområdet et varig vern. En slik status vil også bety mye for Rogalands reiseliv og markedsføringen av fylket vårt.

Venstre fremmet tidligere i vår et representantforslag på Stortinget om etablering av Preikestolen nasjonalpark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**