Fra rasering til bevaring

DT bringer et fantastisk jubileumsbilag i torsdagsavisa med en historisk oversikt over store hendelser i Drammens historie frem til ca 1986. Som alle slike historiske etterkrigsoversikter i norske byer er oversikten en tragisk kavalkade i politikeres rivningsiver.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


For iverern etter å bygge byen på nytt og ikke bygge videre på byens opprinnelige kvaliteter har ødelagt svært mange norske byer og tettsteder de siste 60 år.

Intet unntak
Drammen er overhode ikke et unntak i denne sammenheng. Jeg kan nevne i fleng: Riving av Drammen Sparebank ved Bragernes Torg, riving av Drammen folkebibliotek. Grand Hotel og den totale rasering av en hel bydel på Brakerøya ved motorveiens etablering, kaldt et "smykke rundt Drammens hals". Alt dette er bygninger og bygningsmiljøer som idag er dypt savnet. Selv tårnbygningene på torget ønsket man å rive.

Åskollen gård, Drammen

Foto: Ståle Sørensen

Historiske feil

Åskollen gård, Drammen

Foto: Ståle Sørensen

Man kunne fortsatt oppramsingen i evigheter. Historien er en trist påminnelse om hva som går tapt av kvaliteter i en by.
Man skulle tro denne rivningsiveren hadde satt sine spor og at Drammen nå hadde lært av sine feil. Men flertallet i formannskapet viser gang på gang at de med åpne øyne ønsker å begå de samme historiske feil. De siste fire årene har det foregått en stille rasering av historiske trehus i Drammen sentrum. Flotte Drammenshus jevnes med jorden for å gi plass til pregløse boligbygg. Sentralt i byen ble bevaringsverdige funkishus jevnet med jorden for å gi plass til en større hage for byens rikeste mann. Åskollen gård brant ned etter lengre tids boligspekulasjon og rundt omkring i Drammen gis det stadige rivningstillatelser til historiske bygg som kunne gledet fremtidige generasjoner.

Ståle Sørensen

Foto: Torbjørn Tandberg

Formannskapet
Et enstemmig formannskap sitter ofte å ser på en stille rasering av byens historiske verdier i fremskrittets navn.
Vi i venstre mener at fremskrittet består i å ta vare på byens historie samtidig som vi bygger topp moderne spennende arkitektur. Det er mulig å kombinere modernitet og historie. En titt ute i Europa viser at mange byer har hatt stor suksess med dette.

Byantikvar
Venstre som idag ikke sitter i formannskapet går til valg på å endre byens rivningsiver. Fra rasering til bevaring. Fra vulgær rivningsiver til spennende nye kombinasjoner av nytt og gammelt.
Venstre mener også at byen må få en egen byantikvar som et redskap og høringsinstans for å sikre verdier i denne byen vi alle elsker så høyt.

Ståle Sørensen
Bystyrekandidat Drammen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**